ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

No result

.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη σύσταση του Κέντρου Ικανοτήτων Φυσικών Προϊόντων (ΚΙΦΠ), το μοναδικό στην Ελλάδα οικοσύστημα αφιερωμένο στην έρευνα και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων προερχόμενα από την Ελληνική βιοποικιλότητα.
Η δημιουργία του Κέντρου εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).
Το ΚΙΦΠ είναι ένας Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας ο οποίος, αποτελείται από 16 εταίρους από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Η ίδρυση του ΚΙΦΠ έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να παρέχει ερευνητικές υπηρεσίες αιχμής στον ευρύτερο πεδίο των φυσικών προϊόντων και να αποτελέσει πρότυπο διατομεακής συνεργασίας υψηλού επιπέδου.
Οι φορείς που συμμετέχουν εκτός από το ερευνητικό κέντρο Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας IRIS είναι:
• τρία ανώτατα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Ερευνητικό κέντρο "Αθηνά"
• οι τεχνοβλαστοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων PHARMAGNOSE, FOODOXYS
• η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ που δραστηριοποιείται στον τομέα των φυσικών καλλυντικών
• η εταιρεία IASIS που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων
• η εταιρεία ATTICA που ασχολείται με την ανάπτυξη καινούριων φαρμάκων
• η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ που ασχολείται με την παραγωγή και τυποποίηση ελαιόλαδου και σπορέλαιων
• η εταιρεία Φ CHOICE που ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία προϊόντων διατροφής
• 2 εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή κρασιού και προϊόντων από το αμπέλι - ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ και ΟΙΚΑΓΡΟ
• η εταιρία εμπορίας επιστημονικού εξοπλισμού, τεχνικής υποστήριξης και εφαρμογών ΑΝΤΙΣΕΛ
• η εταιρεία ΒΙΟΕΛΛΑΣ που εξειδικεύεται στις πιστοποιήσεις φυσικών συστατικών
• η επενδυτική εταιρεία THELKA

Το έργο συντονίζει το Εργαστήριο Αξιοποίησης Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής (ΕΚΠΑ).
Το ΚΙΦΠ θα συμβάλλει αποφασιστικά στην παροχή προηγμένων ερευνητικών υπηρεσιών σε όλους τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο αξιοποίησης των φυσικών προϊόντων. Στοχεύουμε να ιδρύσουμε ένα εξελιγμένο κέντρο αναλύσεων φυτικών πρώτων υλών, εκχυλισμάτων και τελικών φυτικών προϊόντων με φαρμακευτικό, καλλυντικό και διατροφικό ενδιαφέρον.
Mέσω του εξοπλισμού αιχμής, των εξειδικευμένων δράσεων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, και την απασχόληση υψηλά καταρτισμένου προσωπικού, το ΚΙΦΠ ως ερευνητικός κόμβος αριστείας, στοχεύει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως δύναμη στην εφαρμοσμένη έρευνα στα φυσικά προϊόντα.
Η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.600.000 € και η δημόσια δαπάνη 1.675.000 €, προσεγγίζοντας το 65% του συνολικού προϋπολογισμού.

Share this post

Comment

Log in or register to post comments