Οι εταιρείες και οι ερευνητικοί φορείς (της Ελλάδας και του εξωτερικού) που συμπράττουν στο Ινστιτούτο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων όπως:

 
•    Ανάπτυξη έρευνας και στρατηγικής στον χώρο της υγείας

•    Δοκιμές αποτελεσματικότητας σε οποιαδήποτε καλλιέργεια στην Ελλάδα ακολουθώντας τις οδηγίες της EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) της C.E.B. (COMMISSION DES ESSAIS BIOLOGIQUES) και τις Αρχές IPM (Integrated Pest Management) 

•    Καινοτόμες δράσεις στον αγροδιατροφικό τομέα

•    Ερευνητικές υπηρεσίες στο χώρο της φαρμακευτικής και θεραπευτικής κάνναβης

•    Μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και των μικρορευμάτων σε μια σειρά περιοχών της υγείας και της αλυσίδας των τροφίμων

•    Καινοτόμες ερευνητικές δράσεις με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων της δράσης του sars-cov-2

•    Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Δράσης με στόχο την πρόληψη και διακοπή του Καπνίσματος

•    Συμπράξεις με βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες και ερευνητικά εργαστήρια & ινστιτούτα

•    Οργάνωση και στήριξη ερευνητικών επιστημονικών ομάδων

•    Δημιουργία και υλοποίηση projects επικοινωνίας και προώθησης δραστηριοτήτων όλων των συνεργαζόμενων μελών του IRIS αλλά και εξωτερικών μελών

•    Οργάνωση Forum, Ημερίδων, Διαδικτυακών συναντήσεων και webinars αναπτυξιακού και επιστημονικού προσανατολισμού