Στην IRIS συμπράττουν οι εταιρείες

Nosmoke

Kέντρο Έρευνας, Kαινοτοµίας και Δράσης με στόχο την πρόληψη και διακοπή του Καπνίσματος
• Συμβουλευτική παραίνεση - θεραπευτική
• Παρατηρητήριο δεδομένων σχετικά µε τα προϊόντα μείωσης του κινδύνου και τα προϊόντα διακοπής Καπνίσµατος
• Συμμετοχή σε συνέδρια, Ημερίδες κλπ.
• Συνεργασία µε φορείς, Ιδρύµατα και Επιστήµονες Υγείας σε Ελλάδα και το εξωτερικό
• Αναζήτηση και αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης
• Οργάνωση Ερευνών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού
• Συμβολή σε μελέτες αξιολόγησης εναλλακτικών μεθόδων διακοπής του καπνίσματος
• Διεύρυνση συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ και Βιομηχανίας
• Δημιουργία και συντήρηση ενημερωτικής Ιστοσελίδας
• Δημοσιότητα δράσεων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
Kannabis

Συμβουλευτική
• Καλλιέργεια
• Φυτοπροστασία
• Αναλύσεις
• Ρυθμιστικό πλαίσιο
• Δικτύωση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
CGRI

Μελετάμε την αλληλεπίδραση του κορωνοϊού με το νικοτινικό χολινεργικό σύστημα
Επόμενα βήματα:
• Έρευνα για τον προσδιορισμό της άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ SPIKE και nAChR
• Σε εξέλιξη κλινικές δοκιμές για τη νικοτίνη και τη βαρενικλίνη
• Σύνθεση πεπτιδίων - Πειράματα ανταγωνισμού
• Ανάπτυξη ELISA - Χαρακτηρισμός βιοδεικτών
• Ποντίκι, ανθρώπινη, εξανθρωπισμένη παραγωγή αντισωμάτων
• Εκδόσεις
• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
CGRG

Το Coronavirus Greece Research Group είναι μια συνεργασία επιστημόνων από τέσσερα πανεπιστήμια που αποφάσισε να αναλάβει  ερευνητικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού. Η ομάδα έχει ήδη καταθέσει επιστημονικές προτάσεις και έχει ξεκινήσει την έρευνα, ενώ εργασίες έχουν ήδη κατατεθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά προς αξιολόγηση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
basket

Στο χωριό Χαϊκάλι, κοντά στην πόλη της Πάτρας, ο Ηλίας Κούγελος, καλλιεργεί πεντανόστιμες παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών, ακολουθώντας τις αρχές και τις μεθόδους της βιολογικής καλλιέργειας.
Ο Ηλίας είναι ένας ενημερωμένος, δραστήριος αγρότης, ο οποίος έχει καταλάβει, ότι η βιωσιμότητα της επιχείρησης του , πρέπει να πατάει σε δυο βασικούς άξονες. Αυτές είναι η ποιότητα και η διαφορετικότητα του τελικού προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
Embia


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
Sports

Μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και των μικρορευμάτων σε μια σειρά περιοχών της υγείας και της αλυσίδας των τροφίμων.
• Υγεία
• Αθλητισμός
• Οινοποίηση
• Τυροποίηση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
WIN


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
Funcfood

Το έργο FUNCFOOD στοχεύει στη μελέτη των ευεργετικών βιολογικών ιδιοτήτων των βοστρύχων με σκοπό την αξιοποίησή τους για την παραγωγή και πιστοποίηση βιολειτουργικών τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
Insecta

Η ομάδα της Insecta χειρίζεται οποιοδήποτε τύπο δοκιμών αποτελεσματικότητας ακολουθώντας της οδηγίες της EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) της C.E.B. (COMMISSION DES ESSAIS BIOLOGIQUES) και τις Αρχές IPM (Integrated Pest Management) σε οποιαδήποτε καλλιέργεια στην Ελλάδα.
• Ανάπτυξη Βιο-εντομοκτόνων σε συνεργασία με Ιδρύματα και Επιστήμονες σε Ελλάδα και το εξωτερικό
• Διεύρυνση συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ και Βιομηχανίας
• Συμβολή σε μελέτες αξιολόγησης εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης των σημαντικών εντόμων εχθρών των καλλιεργειών
• Θερμοκηπιακές και υπαίθριες δοκιμές
• Δοκιμές εντομοκτόνων (ΒΙΟ-εντομοκτόνων και συμβατικών) (In vitro)
• Δοκιμές σε αρθρόποδα μη στόχους
• Δοκιμές παραγωγικότητας
• Δημοσιότητα δράσεων
• Διατήρηση σημαντικών εντόμων σε εργαστηριακές εκτροφές
• Εκδόσεις
• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν
• Αναζήτηση και αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
Cheeseboost

Η CheeseBoost είναι μια start-up εταιρεία που, αξιοποιώντας καινοτόμες και εξελισσόμενες τεχνολογίες, φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολιστική εφαρμογή στον αγροδιατροφικό τομέα, και συγκεκριμένα στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας, αυξάνοντας την απόδοση παραγωγής τυριού, έχοντας τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντολογικά οφέλη. Η ομάδα στελεχώνεται από τον Δημήτριο-Ιωάννη Κασαρτζιάν, Γεώργιο Καρανάσιο, Κωνσταντίνο Πουλά και την εταιρεία Θύρατρον, πάροχος τεχνολογίας της CheeseBoost.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.